Selamat datang ke Timur Perkasa Trading. Syarikat kami berfungsi sebagai agen ataupun wakil kepada syarikat-syarikat, institusi kewangan dan juga perseorangan dalam proses mendapatkan kembali wang pinjaman ataupun bil-bil yang tidak berbayar dari pelanggan.

Kami juga menjalankan fungsi melalui proses perlantikan dan juga bidang kuasa adalah seperti yang tertulis di dalam perjanjian yang dimetrai oleh kedua-dua pihak.

[ baca lagi ]
 • memastikan dan menentukan perjalanan syarikat.
 • memastikan syarikat mencapai target setiap tahun.
 • menerima fail / kes daripada pelanggan.
 • menyemak fail / kes yang diberi.
 • membuat kajian berkaitan fail/kes.
 • memastikan setiap fail/kes dapat diselesaikan.
 • menangani setiap permasalahan yang berlaku
 • menjadi perunding dalam menyelesaikan hutang
 • Memastikan setiap khidmat rundingan dan atur cara dalam bidang pentadbiran dan operasi mengikut peraturan syarikat

 • Memastikan pelanggan yang berurusan dengan pihak syarikat berpuashati dengan perkhidmatan yang disediakan

 • Memupuk sikap dan semangat berkerjasama, bertolak ansur dan telus dalam menangani apa juga etika dalam operasi syarikat terutama diantara kakitangan dan pihak pelanggan

TIMUR PERKASA TRADING
( CA0092048-T),


No. 2A, Jalan Jeloh 3,
Off Jalan Bukit,
43000 Kajang Selangor, Malaysia

tel: +603-87372724
email: tp_kajang@yahoo.com